22 stycznia 2023 r.

3 Niedziela zwykła

 

  1. W zakrystii są do nabycia świece gromnice.

 

  1. W Kalinówce par. Wyszki spłonął dom mieszkalny. Rodzina utraciła cały dorobek swego życia. W przyszłą niedzielę po mszach św. będzie zbiórka ofiar do puszek na odbudowę domu. Zachęcamy do wsparcia tych, których dotknęło nieszczęście.

 

  1. Wójt Gminy Wyszki informuje, że od lutego 2023 r. firmą wywożącą odpady komunalne będzie przedsiębiorstwo Astwa. Obecnie są dostarczane pojemniki na odpady oraz nowe harmonogramy odbioru. Harmonogram można otrzymać w Urzędzie Gminy bądź pobrać ze strony internetowej gminy Wyszki.