MINISTRANCI

Ministrant – (znaczy usługujący) służy na różny sposób w czynnościach liturgicznych.
Kim są ministranci?

Ø Ministranci służą Bogu, kiedy przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna.

Ø Są pomocnikami przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Ø Ministranci usługują księdzu, gdy ołtarz jest przygotowany i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

Ø Pomagają również po zakończeniu Mszy świętej.

Ø Ministranci powinni sami BYĆ ZNAKIEM DLA INNYCH!

Ministranci przez służenie wskazują, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministranci wskazują, że uczestniczyć w liturgii nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! Uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Zasady ministranta

Ø Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

Ø Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

Ø Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

Ø Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

Ø Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

Ø Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

Ø Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

Ø Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

Ø Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

Ø Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.