STRAŻ HONOROWA

Czym jest Straż Honorowa?

„Pójdźcie do mnie wszyscy”- tymi słowami wzywa Chrystus wszystkich wiernych do Swego Boskiego Serca. Idąc za Jego głosem wszyscy wierzący w Chrystusa winni stanąć pod Jego sztandarem, sztandarem Chrystusa Króla, aby pełnić straż honorową przy Jego Sercu przebitym włócznią za nasze grzechy.

Stowarzyszenie Straży Honorowej założyła w 1863r. w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg koło Lyonu we Francji siostra Maria od Najświętszego Serca. W niedługim czasie zostało podniesione do godności Arcybractwa. Należeli do niego także papieże: Leon XIII i Pius X. W Polsce Bractwo powstało najpierw przy klasztorze Sióstr Wizytek w Krakowie w 1869 r., a od 1919r. funkcjonuje jako Arcybractwo. Obecnie istnieje na świecie w ponad 30 państwach i liczy kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy nieustannie oddają hołd Boskiemu sercu Zbawiciela.

Cele Straży Honorowej to oddawanie czci Sercu Jezusa, wynagradzanie oraz uświęcanie obowiązków swego stanu.

Obowiązki Straży Honorowej:
– wynagradzanie za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Zbawiciela i oddawanie Mu szczególnej czci
– codzienne ofiarowanie jednej godziny dnia w czasie dowolnie obranym nie przeszkadzając zwykłym swoim zajęciom

– częsta Komunia święta wynagradzająca, zwłaszcza w Pierwsze Piątki
– poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa
– przepojenie swojego życia szczególną miłością braterską.

Korzyści z przynależności do Straży Honorowej:
– postęp w doskonałości chrześcijańskiej przez sumienną pracę nad sobą – wykorzenienie wad i nałogów

– uświęcenie przez udział w spotkaniach miesięcznych, pielgrzymkach Straży Honorowej i rekolekcjach zamkniętych
– liczne odpusty oraz w każdym miesiącu odprawia się dwie Msze święte za żywych i dwie za zmarłych członków Straży Honorowej.

Organem Straży Honorowej jest rocznik „Godzina Obecności – Wiadomości o Straży Honorowej NSPJ”: poucza o nabożeństwie do Serca Jezusa, rozbudza miłość i cześć ku Niemu, informuje o rozwoju i działalności poszczególnych ośrodków w kraju.

Straż Honorowa w naszej parafii

„Niech żyje Jezus!” – to hasło pozdrawiających się członków Straży Honorowej. W Topczewie Straż powstała w 1928r., założona przez ks. prałata Feliksa Zalewskiego. Czasy okupacji i wojny zahamowały jednak dalszy rozwój. W 1948r. ks. Józef Moniuszko, ówczesny proboszcz, na nowo wzniecił żar i działalność Straży, której również był członkiem. Powołał nową zelatorkę Bronisławę Puchalską. Kolejnym zelatorem został Fryderyk Bogusz – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w 1965r. Straż liczyła wówczas 48 członków. Dziś do Straży należy 200 osób. Są to młodzi, dorośli i staruszkowie, którzy wstąpili jeszcze w 1948 r. W pierwsze piątki zmieniamy nasze bileciki strażowe i modlimy się przed ołtarzem Serca P. J. w konkretnych intencjach Kościoła i Straży. Opiekunami naszymi są kolejni proboszczowie.

Członkowie topczewskiej Straży Honorowej brali udział w pielgrzymkach organizowanych przez dyrekcję Arcybractwa: do Rzymu, do Francji (m.in. do grobu św. Małgorzaty, Ars, Lourdes, La Sallete, do miejsca powstania Straży Honorowej i grobu założycielki Siostry Marii od Najśw. Serca P. J. Bernaud), do Hiszpani. Bierzemy także udział w corocznych ogólnopolskich pielgrzymkach Straży Honorowej na Jasną Górę.

Powiązane artykuły: