15 marca 2020 r.

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Msze św. i Nabożeństwa w tym tygodniu będą sprawowane w naszym kościele w dotychczasowym porządku. W gablotce są wywieszone komunikaty naszego Księdza Biskupa odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w naszej diecezji, są również one zamieszczone na stronie internetowej diecezji. Apelujemy o zachowanie tych i innych zasad dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

 

  1. Prosimy o modlitwę indywidualną i wspólną w rodzinach o odwrócenie zagrożenia.

 

  1. W związku z epidemią koronawirusa w placówkach zdrowia obowiązują następujące zasady:

          – pacjenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

          – powtórki recept, konsultacje wyników i porady załatwiamy telefonicznie

          – osoby, które przyjdą bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego, nie będą wpuszczane do przychodni.

 

  1. We czwartek będzie w liturgii Uroczystość św. Józefa. Jego opiece w naszych modlitwach powierzajmy wszystkie sprawy dnia dzisiejszego.