17 lutego 2019 r.

5 NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. W piątek na mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Po mszy św. będzie spotkanie.

 

  1. Ks. Biskup dekretem z dnia 14 lutego br. wydał Instrukcję w sprawie udzielania sakramentu chrztu w Diecezji Drohiczyńskiej. M.in w niej jest postanowione: „Do przyjęcia zadania rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest i spełnia następujące wymagania: jest katolikiem, przyjął Eucharystię i bierzmowanie, ukończył 15 lat, jest wolny od kar kanonicznych, posiada intencję pełnienia tego zadania, ma wymagane do tego kwalifikacje – prowadzi życie zgodne z zasadami wiary, moralności chrześcijańskiej i odpowiadające funkcji, którą ma pełnić, w tym może przyjmować sakrament pokuty i Eucharystii. Dlatego funkcji rodziców chrzestnych, z racji, że nie gwarantują oni katolickiego wychowania dziecka, nie mogą pełnić m. in. osoby żyjące w niesakramentalnych związkach małżeńskich, odstępcy od wiary, osoby niepraktykujące, uczniowie, którzy – będąc jeszcze w okresie szkolnym – zrezygnowali z uczęszczania na katechezę.”