Ogłoszenia

6 NIEDZIELA ZWYKŁA
11 LUTEGO 2018

1. W dniach 11-17 lutego, pod hasłem: „Trzeźwość egzaminem z wolności”, będziemy obchodzili 51.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Przy tej okazji zachęcamy do podjęcia stosownych postanowień trzeźwościowych i abstynenckich na najbliższy ty-dzień, jak również na czas Wielkiego Postu. Trzeźwość i abstynencja, to nie tylko wolność od alkoholu, ale od wszelkich uzależnień.

2. 14 lutego, w Środę Popielcową, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, czyli czas, który ma nas przygotować na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Nasze przygotowanie powinno polegać na ożywieniu życia religijnego i zbliżeniu się do Boga poprzez modlitwę, post i jałmużnę oraz życie sakramentalne. Sprzyjać temu powinny nabożeństwa wielkopostne, takie jak: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale i rekolekcje.

Droga Krzyżowa będzie odprawiana w każdy piątek, o godz. 17.00.
Gorzkie Żale będą śpiewane w każdą niedzielę, po sumie.
Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 2 – 4 marca. Dzień wcześniej rozpoczną się rekolekcje szkolne.
Za udział w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach i rekolekcjach można zyskać odpust zupełny.

Msze św. w Środę Popielcową będą sprawowane według następującego porządku: w kościele – o godz. 9.30 i o godz. 18.00, w Filipach i w Lizie – o godz. 11.00, w Mierzwinie – o godz. 12.30. Podczas każdej Mszy św. – obrzęd posypania głów popiołem.

Zachęcamy do odprawiania nabożeństw wielkopostnych w kaplicach i domach prywatnych.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
Post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy, obowiązuje osoby pełnoletnie, a więc wszystkich, którzy ukończyli osiemnasty rok życia i wiąże ich do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia.
Post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia, aż do śmierci.

3. Od Środy Popielcowej do 1.Niedzieli Wielkiego Postu – kwartałowe dni modlitw o ducha pokuty.

4. 17 lutego, w sobotę po Mszy św. wieczornej – spotkanie członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

5. Zapowiedzi przedślubne – do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:
-Mariusz Kosowski, kawaler, zam. w Filipach, par. tut. i Urszula Filipczuk, panna, zam. w Białymstoku, par. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku – zapowiedź pierwsza.
Gdyby, ktoś znał ewentualne przeszkody zachodzące pomiędzy narzeczonymi, do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, ma obowiązek, zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej.