Ogłoszenia parafialne 19.02.2017

  1. 22 lutego, we środę – święto Katedry Św. Piotra Apostoła. Modlimy się w intencji Kościoła i Ojca św. Franciszka.
  2. 25 lutego, w sobotę, o godz. 10.00 – zbiórka ministrancka.
  3. W przyszłą niedzielę, 26 lutego, odbędzie się zbiórka ofiar na tacę, które będą przeznaczone na spłatę raty kredytu na termomodernizację kościoła.
  4. KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO Z OKAZJI NARODOWEGO KONGRESU TRZEŹWOŚCI Drodzy Diecezjanie! Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa. Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny. Z pasterskim błogosławieństwem + Tadeusz Pikus, Biskup Drohiczyński.