Ogłoszenia parafialne 20.11.2016

  1. Dzisiaj błogosławimy opłatki na stół wigilijny. W najbliższych tygodniach Pani Organistka będzie je roznosiła w parafii, przy okazji zbierając składkę, która stanowi część jej uposażenia. Tegoroczna składka, podobnie jak w ostatnich latach, wynosi 40 zł od rodziny.
  2. 21 listopada, w poniedziałek – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
  3. 22 listopada, we wtorek – liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Modlimy się w intencji organistów, kantorów, chórów kościelnych, scholi i kościelnych zespołów muzycznych. Zapraszamy, we wtorek 22 listopada, na Mszę św. o godz. 18.00, dzieci i młodzież należących do scholii oraz członków chóru parafialnego, a po Mszy św. – na spotkanie i poczęstunek, na plebanii.
  4. 24 listopada, we czwartek – wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy, męczenników wietnamskich.
  5. Również, 24 listopada, we czwartek, planujemy zbiórkę darów w naturze na Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby podzielić się tegorocznymi plonami (zboże, ziemniaki, warzywa i inne), aby we czwartek dostarczyli je na plac przy plebanii, na godz. 10.00. Nie zbieramy ofiar pieniężnych. Prosimy, aby zbiórką w poszczególnych wsiach zajęli się radni.
  6. W najbliższą niedzielę, 27 listopada, rozpoczyna się Adwent. Jest to jednocześnie początek nowego Roku Liturgicznego.
  7. Również, w przyszłą niedzielę, 27 listopada, odbędzie się zbiórka ofiar na tacę, które będą przeznaczone na spłatę raty kredytu, na termomodernizację kościoła.
  8. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje akcję „Od serca”. Polega ona na tym, aby dzisiaj pobrać ekologiczne torby i zgodnie z instrukcją znajdującą się na nich, wypełnić je artykułami spożywczymi i środkami czystości. Tak przygotowane torby należy przynieść na plebanię lub do kościoła do niedzieli, 27 listopada. Następnie z produktów, które zostaną przekazane, przygotowane będą paczki świąteczne dla osób ubogich i chorych. Niech ten gest miłosierdzia będzie żywym świadectwem naszej wrażliwości.
  9. Europejska Inicjatywa Obywatelska „Mama, Tata i Dzieci”, za zgodą Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, zwraca się z prośbą o zebranie podpisów popierających projekt prawa gwarantującego, że w Unii Europejskiej małżeństwo będzie rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety, i odpowiednio do tego będzie rozumiane pojęcie rodziny. Projekt zawiera też gwarancje, że Unia Europejska nie będzie wpływać na rozumienie małżeństw w prawie wewnętrznym państw członkowskich. Prosimy, aby zbieraniem podpisów zajęli się radni parafialni lub sołtysi z poszczególnych miejscowości. Zapraszamy do pobrania odpowiednich formularzy. Podpisy należy zebrać do 4 grudnia.