15 niedziela zwykła

11 lipca 2021 r.

  1. W miesiącu lipcu msze św. niedzielne będą sprawowane w kaplicy w Mierzwinie w soboty o godz. 18.00, w Lizie też w soboty o godz. 19.30. Pozostałe bez zmian. W dni powszednie msze św. w kościele będą tylko o godz. 7.30. Z sakramentu pokuty będzie możliwość korzystanie tylko przed mszą św. odpowiednio wcześniej, gdyż będzie tylko jeden ksiądz. Sprawy kancelaryjne załatwiamy tylko w godzinach rannych, po mszy św.

 

  1. W następna niedzielą zapraszam Radę Parafialną na spotkanie po mszy św. o godz. 9.30.

 

  1. Według Prawa Kościelnego o przynależności do danej parafii decyduje faktyczny stan przebywania na jej terenie powyżej trzech miesięcy. Nie ma tu żadnego wpływu miejsce zameldowania ani pochodzenia. W parafii faktycznego zamieszkania i spełniania praktyk religijnych należy załatwiać sprawy związane z sakramentem małżeństwa. Tam też należy zgłaszać się o wydanie zaświadczenia o możliwości bycia matką lub ojcem chrzestnym. Piątek jest dniem postu i ma charakter pokutny dlatego przypominam planującym, śluby i wesela w naszej parafii by uszanowali Przykazanie Kościelne.